FRIKS
BASIS Konstskola

konst | inredning | design |
ort: Stockholm

E-POST | HEMSIDA

DÔMEN KONSTSKOLA

skulptur | måleri | grafik | video | teckning | installation | performance | ort: Göteborg

E-POST | HEMSIDA

FALKENBERGS KONSTSKOLA - distansutbildning

fri konst |  konstnärlig grund | konstnärlig fördjupning | ort: distans via internet

E-POST | HEMSIDA

 

 
GERLESBORGSSKOLAN BOHUSLÄN

materialkunskap | performance | skulptur | digitala media | måleri | ort: Hamburgsund

E-POST | HEMSIDA

GERLESBORGSSKOLAN STOCKHOLM

materialkunskap | performance | skulptur | digitala media | måleri | ort: Stockholm

E-POST | HEMSIDA

GÖTEBORGS KONSTSKOLA

måleri | skulptur | grafik | teckning | video | foto | idégestaltning | ljud | ort: Göteborg  

E-POST | HEMSIDA

 
GRAFIKSKOLAN I STOCKHOLM

konstgrafik | digitala medier | bokbindning | teckning | grafisk form | ort: Skärholmen

E-POST | HEMSIDA 

KONSTSKOLAN IDUN LOVÉN

ort: Stockholm

E-POST | HEMSIDA 

KONSTSKOLAN STOCKHOLM

ort: Stockholm

EPOST | HEMSIDA

 
KV KONSTSKOLA

ort: Göteborg

E-POST | HEMSIDA 

LUNDS KONST / DESIGNSKOLA

arkitektur | design | konst
ort: Lund 

E-POST | HEMSIDA

NYCKELVIKSSKOLAN

konst | konsthantverk | arkitektur | design
ort: Lidingö 

E-POST | HEMSIDA

 

 
PERNBYS MÅLARSKOLA

ort: Stockholm

E-POST | HEMSIDA 

STENEBYSKOLAN

konst | hantverk | design
ort: Dals Långed 

E-POST | HEMSIDA

UMEÅ KONSTSKOLA

måleri | skulptur | grafik | foto | installation | performance | ljud | video | ort: Umeå 

E-POST | HEMSIDA 

 
VÄSTERÅS KONSTSKOLA

ort: Västerås

E-POST | HEMSIDA

ÖREBRO KONSTSKOLA

ort: Örebro 

E-POST | HEMSIDA

ÖSTERLENSKOLAN för konst och design

teckning | måleri | skulptur | idégestaltning | video | ljud | design | ort: Simrishamn

E-POST | HEMSIDA