Om FRIKS

Här finns information om FRIKS i PDF-format: Broschyr

 

broschyr

Nyfiken på konst, hantverk, design, musik och kultur? 

Om FRIKS

Fria konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar (FRIKS) är en branschorganisation för skolor som bedriver utbildningar inom konst, konsthantverk, design, musik, dans, teater och film.
Utbildningarna syftar till att förbereda inför yrkesverksamhet eller vidare utbildning inom konst och kultur. Vi bedriver utbildningar på hel- och deltid, på plats och på distans. Vi har alla utbildningar som står under tillsyn av och berättigar till statsbidrag via Myndigheten för yrkeshögskolan såsom konst- och kulturutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. I många fall berättigar utbildningarna till studiemedel från CSN.

Styrelse

Renée Rudebrant (ordförande) – renee.rudebrant@saterglantan.se

Bodil Anjar (kassör) – rektor@capellagarden.se

Lotta Ahlvar (sekreterare) – lotta.ahlvar@hv-textil.se

Charlotte Enström (ledamot) – charlotte@falkenbergskonstskola.se

Peter Ekström (ledamot) – info@orebrokonstskola.se

Kico Wigren (suppleant) – info@idunloven.se

FRIKS logo

Kontakt

FRIKS kan lättast kontaktas genom ordförande Renée Rudebrant på Sätergläntan.

Adress: Knippbodarna 119, 793 41 Insjön.

Telefon: +46 (0)247-645 70. E-post: renee.rudebrant@saterglantan.se